Z.T.R."TAMAN"


Staklo kao savremeni gradjevinski materijal

 

Neminovnim razvojem čovečanstvo utiče na promenu životne sredine. Kako u ostalim aktivnostima,
tako i u građevinarstvu potrebno je zadovoljiti potrebe čoveka ne narušavajući pritom životnu sredinu.


Odabirom optimalne vrste stakla koje se koristi za zatvaranje fasadnih otvora postiže se:

 -   Kontrola gubitka toplotne energije

 -   Kontrola prolaza toplotne energije

 -   Kontrola prolaza UV zraka

 -   Kontrola prolaznosti svetlosti

 -   Zvučna izolacija

 -   Zaštita od povreda

 

 

 

 

 

 

ZTR TAMAN

LAZE LAZAREVIĆA 13 LOKAL 2
ULAZ SA ULICE HEROJA PINKIJA

21000 Novi Sad
Tel: 021/512 173